آرشیو روزانه: اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

۱۶ اردیبهشت

آسیب های رباط صلیبی خلفی

آسیب های رباط صلیبی خلفی زانو جز شایعترین مقاصلی است که در ورزشکاران آسیب می بیند. آگاهی از کلیات تشریح زانو به ورزشکاران کمک نموده که درک صحیح تری از آسیب های ورزشی را داشته باشد و در جلوگیری از بروز آنها اقدام نمایند. زانو از نظر استخوانی از سه قسمت تشکیل شده است که […]

read more »