دکتر رضا مصطفوی طباطبایی

جراح و متخصص ارتوپدی فوق تخصصی جراحی لگن و زانو از آمریکا

سوابق آموزشی

اینجانب دکتر رضا مصطفوی طباطبائی در دیماه سال ۱۳۶۰ در تهران متولد شدم. پس از سپری کردن تحصیلات ابتدائی و راهنمایی دوره دبیرستان را در مدرسه نمونه مردمی شهید دکتر دانش گذراندم. همواره جزو نفرات اول مدرسه بودم. علیرغم تحصیل در رشته ریاضی در کنکور سراسری تجربی شرکت کردم و در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شدم و در کنکور سراسری تجربی (پزشکی) دانشگاه آزاد سال ۷۹ نیز رتبه سوم کشوری را کسب نمودم. در زمان تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره جزو نفرات اول بودم به طوری که در دوره ۲۸ ام امتحانات جامع علوم پایه رتبه اول دانشگاه و رتبه برتر کشوری را کسب نمودم.
در نهایت با توجه به قرار داشتن در سطح یک استعدادهای درخشان و کسب رتبه برتر دانشگاه به صورت مستقیم (Straight) در آزمون دستیاری تخصص شرکت کردم و موفق به قبولی در رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شدم. بعد از اتمام دوره تخصص، پایان نامه اینجانب که در زمینه درمان استئونکروز سر استخوان فمور توسط سلولهای بنیادی بود در مسابقه پرفسور پرویزی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشود رتبه اول را کسب نمود و اجازه گذراندن یک دوره فلوشیپ جراحی هیپ و زانو در دانشگاه توماس جفرسون آمریکا به عنوان جایزه به اینجانب اعطا گردید.

همچنین این روش درمانی به عنوان ابداع در سازمان ثبت ابداع و اختراع به نام اینجانب ثبت گردید و مقاله حاصل از نتایج بالینی این روش درمانی در انجمن هیپ و زانوی آمریکا(AAHKS) حائز رتبه اول و برنده جایزه (The Lawrence D. Dorr Surgical Techniques @ Technologies Award)  گردید.
پس از گذراندن دوره فلوشیپ جراحی هیپ و زانو در دانشگاه توماس جفرسون آمریکا، یک دوره فلوشیپ آرتروپلاستی هیپ و زانو در بیمارستان OCM مونیخ وابسته به دانشگاه برلین نزد پرفسور Hube با رایزنی اساتید دانشگاه تهران سپری کردم و سپس یک دوره ۶ ماهه در بیمارستان امام خمینی دانشگاه تهران گذراندم.

سوابق پژوهشی

درتمام طول تحصیل در دانشگاه و در تمام مقاطع توجه ویژه ای به پژوهش داشته ام به طوری که موفق به چاپ ۱۱ مقاله در مجلات معتبر دنیا شده ام. همچنین شش فصل از کتاب آرتروپلاستی موسسه راتمن آمریکا که توسط پرفسور پرویزی گردآوری شده توسط اینجانب نگارش شده است. تا به حال مقالات اینجانب در چندین کنفرانس علمی معتبر از جمله کنگره انجمن ارتوپدی ایران، انجمن ارتوپدی آمریکا (AAOS)، انجمن جراحان هیپ و زانو آمریکا و اروپا و… پذیرفته و ارائه شده است.

 

Reza Mostafavi Tabatabaee ’s Curriculum Vitae

Contact Information

Home Address: No. 45, west 18th St, Saadatabad St, Apt 1

Tehran, Iran

Professional address: Parseh building (No. 85), 30th St, Saadatabad St, 4th floor

Tehran, Iran

Tel (home): +982122098876

Tel: +982186127455

Cell phone: +989128243319

Email: rmtabatabaii@yahoo.com

CV last edited on: July 10th, 2018

Personal Information

Birth Date: Dec 24th, 1981

Place of birth: Tehran

Citizenship: Iran

Sex: Male

Educational Information

 1. Postdoctoral Clinical Joint Reconstruction and Preservation Fellowship at

Orthopedic department of Imam Khomeini hospital, Tehran University of medical

sciences. September 2016 – January 2017

 1. Postdoctoral Clinical Joint Reconstruction and Preservation Fellowship at OCM

clinic, Munich, Germany. January 2016 – April 2016

 1. Postdoctoral Clinical Joint Reconstruction and Preservation Fellowship at

Orthopedic department of Imam Khomeini hospital, Tehran University of medical

sciences. March 2015 – December 2015

 1. Postdoctoral Clinical Research and Observational Joint Reconstruction and

Preservation Fellowship at Rothman Institute, Thomas Jefferson University,

Philadelphia, USA. September 2013 – September 2014

 1. Residency of Orthopedic Surgery at Tehran University of Medical Sciences.

۲۰۰۸-۲۰۱۲

 1. Medical Research Workshop at Iran University of Medical Sciences. May 2007
 2. Medicine diploma at Iran University of Medical Sciences. 2000-2008
 3. Diploma of mathematics Sciences at Danesh High School. June 2000

Language Skills

First language: Persian

Second Language: English (Fluent)

Computer Knowledge

Microsoft Office (Powerpoint, Word, Excel), Windows

Honors, Distinctions, Awards, Patents, and Scientific Societies Membership

 1. Lawrence D. Dorr award for “Core Decompression with Autogenous Bone

Marrow Stem Cells for the Treatment of the Femoral Head Osteonecrosis.” ۲۴th

American Association of hip and knee surgeons (AAHKS) Annual Meeting in

Dallas. November 2014.

 1. Device for injection of stem cells into the osteonecrotic hip during core

decompression registered as a patent at Iranian Organization for Registration of

Deeds and Properties. 2013

 1. Dr. Parvizi ’s award for my thesis entitled “The effects of core decompression

added with concentrated autologous bone marrow containing mononuclear cells

implantation in femoral head osteonecrosis; a randomized controlled clinical

trial.” Dec 2012

 1. Top Medical Student (3rd Rank) at Iran University of Medical Student. 2008
 2. Tenth Rank in Iranian Medical Basic Sciences Examination. Feb 2003
 3. Third Rank in entrance exam of medicine at Tehran Azad University of medical

sciences. 2000

Experiences

 1. Clinical Joint Reconstruction and Preservation Fellowship at Orthopedic

department of Imam Khomeini hospital, Tehran University of medical sciences.

September 2016 – January 2017

 1. Postdoctoral Clinical Joint Reconstruction and Preservation Fellowship at OCM

clinic, Munich, Germany. January 2016 – April 2016

 1. Clinical Joint Reconstruction and Preservation Fellowship at Orthopedic

department of Imam Khomeini hospital, Tehran University of medical sciences.

March 2015 – December 2015

 1. Clinical Research Fellow of Joint Reconstruction and Preservation at Rothman

Institute, Thomas Jefferson University. September 2013 – September 2014

 1. Orthopedic surgeon at Imam Khomeini Hospital of Garmsar, Semnan University

of Medical Sciences. February 2013 – present

 1. Chief Resident of Orthopedic Department of Imam Khomeini Hospital, Tehran,

Iran. February 2011- February 2012

Persian Publications

 1. The effects of core decompression added with concentrated autologous bone

marrow containing mononuclear cells implantation in femoral head osteonecrosis;

a randomized controlled clinical trial. Sadegh Saberi, MD, Mahmoud Farzan,

MD, Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Iranian Journal of Orthopaedic Surgery

Vol 10, No 2 (Serial No 39), Spring 2012:121-5

English Publications

Articles

 1. Computer-Assisted Total Knee Arthroplasty: Is There a Difference Between

Image-Based and Imageless Techniques? Reza Mostafavi Tabatabaee, MD,

Mohammad R. Rasouli, MD, Mitchell G. Maltenfort, PhD, Robert Fuino, MD,

Camilo Restrepo, MD, Ali Oliashirazi, MD; The Journal of Arthroplasty. 33.

۱۰٫۱۰۱۶/j.arth.2017.11.030.

 1. Povidone-Iodine–Based Solutions for Decolonization of Nasal Staphylococcus

aureus: A Randomized, Prospective, Placebo-Controlled Study. Maryam

Rezapoor, Thema Nicholson, Reza Mostafavi Tabatabaee, Antonia F. Chen,

Mitchell G. Maltenfort, Javad Parvizi; The Journal of Arthroplasty, Volume 32,

Issue 9, 2017, Pages 2815-2819, ISSN 0883-5403.

 1. Acute stroke after total joint arthroplasty: A population-based trend analysis.

Mohammad R. Rasouli, MD, Reza Mostafavi Tabatabaee, MD, Mitchell G.

Maltenfort, PhD, Antonia F Chen,MD. Journal of Clinical Anesthesia. 34. 15-20.

۱۰٫۱۰۱۶/j.jclinane. 2016.03.034.

 1. Total Hip Arthroplasty in Untreated Posterior Acetabular Wall Fracture. Seyed

Alireza Amin Javaheri, Reza Mostafavi Tabatabaee, SM Javad Mortazavi.

Journal of orthopedic and spine trauma (JOST). Mar 2016, 2 (1).

 1. Coronary revascularization and adverse events in joint arthroplasty. Reza

Mostafavi Tabatabaee, MD, MR Rasouli,MD, M Rezapoor, MG Maltenfort,

PHD, AC Ong, MD, J Parvizi, FRCS. Journal of Surgical Research. 2015 Sep;

۱۹۸(۱):۱۳۵-۴۲٫

 1. Combining Concentrated Autologous Bone Marrow Stem Cells Injection With

Core Decompression Improves Outcome for Patients with Early-Stage

Osteonecrosis of the Femoral Head: A Comparative Study. Reza Mostafavi

Tabatabaee, MD, Sadegh Saberi, MD, Javad Parvizi, SM Mortazavi, MD,

Mahmoud Farzan, MD. The Journal of Arthroplasty. 2015 Jun 19.

 1. In-Hospital Morbidity and Mortality Following Total Joint Arthroplasty in

Patients with Hemoglobinopathies. Enayatollahi, Mohammad Ali, Thomas A.

Novack, Mitchell G. Maltenfort, Reza Mostafavi Tabatabaee, Antonia F. Chen,

and Javad Parvizi. The Journal of arthroplasty. 2015 April.

 1. Cost-Effectiveness Of Warfarin Versus Aspirin For Venous Thromboembolism

prophylaxis After Joint Arthroplasty. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD,

Mohammad R. Rasouli, MD, Mitchell G. Maltenfort, PhD, Javad Parvizi, MD,

FRCS. Journal of Arthroplasty. J Arthroplasty. 2015 Feb; 30(2): 159-64.

 1. Comparison of the analgesic effect of ibuprofen with mesalamine after

discectomy surgery in patients with lumbar disc herniation: A double blind

randomized controlled trial. Hamidreza Pazooki Toroudi, Mohammad Borghei

Razavi, Hamid Borghei Razavi, Reza Mostafavi Tabatabayi, Yaser Tolouei

Tabar, Seyyed Taha Yahyavi, Mehdi Montazer; Neurology India (May-Jun 2009),

Vol 57, Issue 3.

 1. Transpetrosal approach: an anatomical study of temporal bone. Faramarz Memari,

MD, Reza Mostafavi Tabatabaee, MD, Hamid Borghei Razavi, MD, Seyed-

Mohammad Fereshtehnejad, MD, Ahmad Daneshi, MD; Eur Arch

Otorhinolaryngol (2009) 266:1373–۱۳۸۰٫

 1. Bilateral total hip arthroplasty in patients with juvenile rheumatoid arthritis via

direct anterior approach. SA Amin Javaheri, MD; Reza Mostafavi Tabatabaee,

MD; SM Javad mortazavi, MD. Accepted for publication in the Journal of

orthopedic and spine trauma (JOST).

Chapters

 1. Approaches to the Hip: Direct Anterior. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Paul B.

McKenna,MD; William J. Hozack, MD. Rothman Institute Manual of Total Joint

Arthroplasty: Protocol-Based Care. Jaypee Brothers Medical Publishers. 2017.

 1. Total Hip Arthroplasty in Protrusio Acetabuli. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD;

Matthew S. Austin, MD. Rothman Institute Manual of Total Joint Arthroplasty:

Protocol-Based Care. Jaypee Brothers Medical Publishers. 2017.

 1. Total Hip Arthroplasty In Patients With Proximal Femoral Deformity. Reza

Mostafavi Tabatabaee, MD; Matthew S. Austin, MD. Rothman Institute Manual

of Total Joint Arthroplasty: Protocol-Based Care. Jaypee Brothers Medical

Publishers. 2017.

 1. Patient-Specific Instrumentation. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD, Javad Parvizi,

MD, FRCS. Rothman Institute Manual of Total Joint Arthroplasty: Protocol-Based

Care. Jaypee Brothers Medical Publishers. 2017.

 1. Activity Modification after Total Hip Arthroplasty. Reza Mostafavi Tabatabaee,

MD; Richard H. Rothman, MD, PhD. Rothman Institute Manual of Total Joint

Arthroplasty: Protocol-Based Care. Jaypee Brothers Medical Publishers. 2017.

 1. Implant Selection For Total Hip Arthroplasty. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Carl
 2. Deirmengian, MD. Rothman Institute Manual of Total Joint Arthroplasty:

Protocol-Based Care. Jaypee Brothers Medical Publishers. 2017.

Oral Presentations

 1. Bilateral Total Hip Arthroplasty In Patients With Juvenile Rheumatoid Arthritis

Via Direct Anterior Approach Using Modern Generation Prostheses Authors:

Mostafavi Tabatabaee, Reza / Amin Javaheri, Seyed Alireza / Mortazavi, SM

Javad Speaker: Mortazavi, SM Javad. Presented at the 17th EFORT Congress in

Geneva on 01-03 June 2016.

 1. Do iodine-based solutions differ in their effectiveness for decolonizing intranasal

Staphylococcus aureus? Rezapoor M, Nicholson T, Patel R, Mostafavi

Tabatabaee R, Chen AF, Parvizi J. Presented at the MSIS Annual Meeting,

Cleveland, OH, August 2015.

 1. Core Decompression with Autogenous Bone Marrow Stem Cells for the

Treatment of the Femoral Head Osteonecrosis. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD,

Sadegh Saberi, MD, Javad Parvizi, MD, FRCS, Mahmoud Farzan, MD. Oral

presentation at AAHKS Annual Meeting, November 6-9, 2014.

 1. Cost-Effectiveness Of Warfarin Versus Aspirin For Venous Thromboembolism

prophylaxis After Joint Arthroplasty. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD,

Mohammad R. Rasouli, MD, Mitchell G. Maltenfort, PhD, Javad Parvizi, MD,

FRCS. Oral presentation at 2014 Annual Meeting of the Eastern Orthopaedic

Association (EOA).

 1. Major Adverse Events Following Total Joint Arthroplasty in Patients With

Coronary Revascularization. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Mohammad R.

Rasouli, MD; Maryam Rezapoor, MS; Mitchell G. Maltenfort, PhD; Alvin Ong,

MD; Javad Parvizi, MD, FRCS. Oral presentation at International Society of

Orthopedic Surgery and Traumatology (SICOT) 2014.

 1. The effects of core decompression added with concentrated autologous bone

marrow containing mononuclear cells implantation in femoral head osteonecrosis;

a randomized controlled clinical trial. Reza Mostafavi Tabatabaee, Sadegh saberi,

Mahoud Farzan. 20th Annual Meeting of the Iranian Orthopedic Association. 15-

۱۹ Oct 2012.

 1. Transpetrosal approach: an anatomical study of temporal bone. Faramarz Memari.

Reza Mostafavi Tabatabaee, MD, Hamid Borghei Razavi, MD, Seyed-

Mohammad Fereshtehnejad, MD, Ahmad Daneshi, MD; The Asian-Pacific

International congress of Anatomisits and 8th Iranian Congress of Anatomical

Sciences. 16-19 may 2008.

Poster Presentation

 1. Bipolar Hemiarthroplasty Using Anterior Approach In Elderly Patients With

Femoral Neck Fracture – Faster Rehabilitation, Less Complication Mortazavi,

SM Javad / Mostafavi Tabatabaee, Reza / Amin Javaheri, Seyed Alireza. Poster

presentation at the 17th EFORT Congress in Geneva on 01-03 June 2016.

 1. Core Decompression with Autogenous Bone Marrow Stem Cells for the

Treatment of the Femoral Head Osteonecrosis. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD,

Sadegh Saberi, MD, Javad Parvizi, MD, FRCS, Mahmoud Farzan, MD. Poster

presentation at 2015 Annual Meeting of the American Academy of Orthopedic

surgeons (AAOS).

 1. Major Adverse Events Following Total Joint Arthroplasty in Patients With

Coronary Revascularization. Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Mohammad R.

Rasouli, MD; Maryam Rezapoor, MS; Mitchell G. Maltenfort, PhD; Alvin Ong,

MD; Javad Parvizi, MD, FRCS. Poster presentation at 2014 Annual Meeting of

the Eastern Orthopaedic Association (EOA).

 1. Total joint arthroplasty in patients with cardiac implantable electrophysiological

devices. Mohammad R. Rasouli MD, Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Seyed

Alireza Mirghasemi MD, Mitchell G. Maltenfort, PhD; Alvin Ong, MD; Javad

Parvizi, MD, FRCS. Pster presentation at 2014 Annual Meeting of the Eastern

Orthopaedic Association (EOA).

Current Projects (that will be published soon)

 1. The Influence of Obesity on the Complication Rate and Outcome of Total Joint

Arthroplasty. Seyed Alireza Mirghasemi MD, Reza Mostafavi Tabatabaee MD,

Alexandria Starks MD, Mitchell G. Maltenfort PhD, Mohammad R. Rasouli MD,

Javad Parvizi MD, FRCS

 1. Total joint arthroplasty in patients with cardiac implantable electrophysiological

devices. Mohammad R. Rasouli MD, Reza Mostafavi Tabatabaee, MD; Seyed

Alireza Mirghasemi MD, Mitchell G. Maltenfort, PhD; Alvin Ong, MD; Javad

Parvizi, MD, FRCS.

 1. Cost-effectiveness of general anesthesia versus regional anesthesia for Total Joint

Arthroplasty. Mohammad R. Rasouli MD, Reza Mostafavi Tabatabaee, MD,

Diana Bitar, MD.

Interests

 1. Hip and Knee Recunstruction and preservation
 2. Orthopedic Trauma (New Fixation Technique)

دکتر رضا مصطفوی